Utmelding

For å melde deg ut av Fagforbundet trenger vi ditt fulle navn og fødsels- og personnummer (11 siffer). Utmeldingen signeres elektronisk og gjelder fra det øyeblikket du sender inn skjemaet.


Ved utmelding opphører forsikringene du har gjennom medlemskapet, 14 dager etter utmelding.

Hvis du har Fagforbundets Gruppeforsikring, opphører også den 14 dager etter utmelding, men med mulighet for fortsettelsesforsikring direkte i Sparebank1 Forsikring.

Ved overgang til annet LO-forbund, vil innboforsikringen LOfavør kollektiv hjem videreføres. Hvilke øvrige forsikringer som er obligatoriske/frivillige, bestemmes i hvert LO-forbund og har derfor ingen automatisk videreføring.


Har du utenlandsk mobilnummer? Skriv landskode foran mobilnummeret, for eksempel +46 for Sverige.

Vi setter pris på om du oppgir hvorfor du melder deg ut, slik at vi kan bli bedre, og slik at vi eventuelt kan bistå med overføring til nytt forbund. Du kan krysse av for flere årsaker:

Har du tilleggsopplysninger eller kommentarer?
Skriv gjerne noe om hvorfor du er misfornøyd med medlemskapet i Fagforbundet.


Utmeldingen må signeres personlig av den som melder seg ut{{ name }}.